Dedicată în special pieței EDA, ELSIX oferă o gamă largă de soluții software de analiză și simulare, proiectare și fabricație pentru industria electronică. Dintre acestea amintim OrCAD, PSpice și Allegro de la Cadence Design Systems, VisualCAM și GerbTool de la Wise Software Solutions.

 

Contact: info@elsix.ro